Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εκπαίδευση Εκτιμητών Επικινδυνότητας Παραλιών- Risk Assessment

  Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, πραγματοποίησε 04 & 05 Μαϊου εκπαίδευση Risk Assessment, με σκοπό αποκτήσουν  τα 9 συμμετέχον μέλη της, τις γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται για αξιολόγηση επικινδυνότητας των παραλιών της Κύπρου.  Η εκπαίδευση έγινε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (International Life Saving Europe).  Μετά από τα τελευταία περιστατικά στο υγρό…