Η ΚΟΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΣΕΠΑ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής ενημερώνει ότι θα προβεί σε συνεργασία με το ΚΣΕΠΑ (Κυπριακός Σύνδεσμος Επείγουσας και Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης) με θέμα την εκπαίδευση στο πρόγραμμα ΤFR (TRAUMA FIRST RESPONSE). Το σεμινάριο εμπερικλείνει την εκπαίδευση στις βασικές αρχές της «Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης Τραύματος» Απευθύνετε στους «Πρώτους Ανταποκριτές» Βοηθά την προετοιμασία στην αντιμετώπιση του τραυματία, σε αναμονή εξειδικευμένης…