Συνάντηση Προέδρου της ΚΟΝ με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Μετά από ουσιαστική συζήτηση με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του τμήματος Ηλεκτροπαραγωγικών Υπηρεσιών κ. Λούκα Τιμοθέου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής κ. Πόλυς Παλλήκαρος έθεσε τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας για τα προβλήματα που προκύπτουν απο  τον  «Περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμο» του 1968 (72/1968). Ο κ. Τιμοθέου έδειξε θετικό ενδιαφέρον στις προτάσεις…